Czy wiesz, że...

Niektóre byliny można przesadzać, a przy okazji dzielić, latem. W ten sposób odmładzamy rośliny i uzyskujemy nowe egzemplarze. W czerwcu dzieli się byliny, które już przekwitły i przechodzą spoczynek (np. aster alpejski, zawciąg nadmorski, pierwiosnki, omieg).

Ogłoszenia Zarządu ROD "Zalesie"

Telefon do Biura Zarządu: 501 960 990

Czynny w dniach dyżurów tj. środa i sobota od 11:00 do 16:00

 • 01.12.2016 - Ogłoszenie

  Zarząd ROD "Zalesie" informuje, że od dnia 01.11.2016 r. do 31.03.2017 r. nie będą wywożone śmieci, w związku z powyższym obowiązuje zakaz wyrzucania śmieci. Dbajmy wszyscy o wygląd naszego ogrodu!

 • 30.11.2016 - Ogłoszenie

  W dniach 24.12.2016 r. i 31.12.2016 r. biuro i kasa ROD będzie nieczynna.

 • 29.11.2016 - Świąteczny kiermasz

  W siedzibie Okręgu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie, przy ulicy Chmaja 4, we wtorek 13 grudnia br. w godzinach: 10.00 – 14.00, odbędzie się kiermasz świątecznych ozdób wykonanych przez działkowców z rzeszowskich ogrodów. Podziwiać będzie można różne stroiki, bombki i łańcuchy na choinkę oraz obrazy o tematyce świątecznej.
   

  Dla zwiedzających przygotowaliśmy quiz bożonarodzeniowy, ponadto każdy będzie mógł spróbować pysznego piernika i napić się pachnącej świętami herbaty. Prace nad ozdobami rozpoczęły się już wczesną jesienią i przedświąteczny czas jest najlepszą okazją do zaprezentowania efektów pracy naszych działkowców.
   

  Zachęcamy mieszkańców Rzeszowa i wszystkich działkowców do licznego udziału w kiermaszu oraz do zakupu przygotowanych ozdób i stroików.

 • 01.10.2016 - Ogłoszenie

  Od dnia 1 października 2016 r. biuro i kasa Zarządu będzie czynna tylko w soboty od 11:00 – 15:00.

 • 17.09.2016 - Ogłoszenie

  Od dnia 17.09.2016 r. do 22.10.2016 r. brama wjazdowa będzie otwarta w każdą środę i sobotę w godzinach od 11:00 do 16:00.

 • 15.09.2016 - Dzień Działkowca 2016 - zdjęcia

  20 sierpnia 2016 r. w ROD  "Zalesie" w Rzeszowie odbyły się obchody dorocznego święta "Dnia Działkowca", na które  przybyli działkowcy z rodzinami i przyjaciółmi oraz zaproszeni goście. Imprezę  poprzedziły prowadzone przez animatorkę konkursy i zabawy dla dzieci. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki w postaci pluszaków i słodycze.

 • 03.08.2016 - Dzień Działkowca 2016

  Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zalesie" w Rzeszowie zaprasza działkowców z rodzinami i przyjaciółmi na spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Działkowca", które odbędzie się 20 sierpnia 2016 r. o godzinie 14:00

   

  Program uroczystości:

  - Zabawy , konkursy dla dzieci

  - Inauguracja obchodów Dnia Działkowca - wystąpienie Prezesa Zarządu i zaproszonych gości.

  - Nadanie odznaczeń związkowych

  - Uhonorowanie użytkowników wzorowych działek.

  - Do godz. 22.00 Wspólne biesiadowanie, zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu muzycznego.

   

  Gwarantujemy miłą atmosferę i dobrą zabawę.

 • 20.04.2016 - Opłaty na rok 2016

  Opłaty z tytułu użytkowania działki w 2016 roku:

  Składka członkowska - 6 zł

  Opłata ogrodowa 0,55 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej

  Opłata energetyczna dla posiadaczy prądu - 20 zł

   

  Opłaty za użytkowanie działki mogą być dokonywane w kasie ROD lub na konto Ogrodu. Wpłat należy dokonywać do 31 maja 2016r. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu należności na konto bankowe.

   

  ROD ZALESIE

  BANK SPÓŁDZIELCZY

  31 9162 0000 2001 0002 7531 0001

   

  Opłata za energię elektryczną wg wskazań licznika wynosi 0,58 zł/kWh.

   

  Termin I wpłaty za energię el. 31.05.2016 r. II termin 31.10.2016 r.

   

  Od dnia 01 czerwca 2016r. są naliczane odsetki za zwłokę.

 • 04.04.2016 - Ogłoszenie

  Od dnia 13.04.2016 r. do 7.05.2016 r. brama wjazdowa będzie otwarta w każdą środę i sobotę w godzinach od 11:00 do 16:00

   

  Od dnia 13.04.2016 r. kasa i biuro zarządu będzie czynne w środy i soboty od godz. 11.00 do 16.00.

 • 03.04.2016 - Pokazy wiosennego cięcia drzew

  Zapraszamy wszystkich działkowców i amatorów ogrodnictwa na pokaz wiosennego cięcia drzew i krzewów owocowych i ozdobnych, które odbędzie się w naszym ogrodzie - 12.04.2016 o godz. 10.00 ROD Zalesie i Pomoc w Rzeszowie. Zbiórka przy głównej bramie.

   

  Jeżeli w dniu pokazu będzie deszczowa pogoda, przekładamy pokaz na inny termin.

  Szczegóły pod nr telefonu: 17 85 43 552

 • 19.03.2016 - Włączamy wodę

  W dniu 02.04.2016 r. (sobota) będzie puszczona woda. Prosimy sprawdzić i zakręcić krany celem uniknięcia zalania działek. W razie poważniejszych awarii mogą wystąpić chwilowe zamknięcia wody celem ich usunięcia.

   

  Tel. do gospodarza 530-225-599.

 • 18.03.2016 - Ogłoszenie

  W dniu 26.03.2016 r. -  Wielka Sobota, biuro i kasa Zarządu ROD będzie nieczynne.

 • 16.03.2016 - Walne Zebranie Sprawozdawcze

  Zarząd ROD "Zalesie" zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE, które odbędzie się w dniu 09.04.2016r. w auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 45 A (obok sklepu Lidl).

   

  Początek obrad

  w I terminie godz. 9:30

  *w II terminie godz. 10:00

   

  *Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

   

  Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

   

  PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ROD W 2016 r.

  1. Otwarcie zebrania.

  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

  3 .Zatwierdzenie porządku obrad.

  4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.

  5. Wybór komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków.

  6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2015 r., merytoryczne i finansowe.

  7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 r.

  8. Ocena działalności Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.

  9. Projekt planu pracy na 2016 r.

  10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 r.

  11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.

  12. Dyskusja.

  13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 r.

  14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.

  15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 r.

  16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016 r.

  17. Uchwalenie planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej działkowców*.

  18. Uchwalenie planu pracy na 2016 r.

  19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016 r.

  20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.

  21. Sprawy różne.

  22. Zakończenie obrad.

  *Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

   

  Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniu 02. 04.2016 r.  godz. od 12:00 do 14:00 w biurze Zarządu ROD "Zalesie".

 • Szkolenia dla kandydatów na działkowców w 2016 roku

  Informujemy, że bezpłatne szkolenia dla kandydatów na działkowców odbędą się w Rzeszowie o godz. 16.00 - w biurze OZP PZD ul. Chmaja 4 (budynek Elmetu - I piętro)

   

  - 14 marca

  - 18 kwietnia

  - 16 maja

  - 13 czerwca

  - 11 lipca

  - 8 sierpnia

  - 12 września

  - 10 października

  - 14 listopada

  - 12 grudnia

   

  Zapraszamy wszystkie osoby poszukujące działki, jak również wszystkich, którzy użytkują działki od 2015 i 2016 roku!

 • 17.02.2016 - OGŁOSZENIE

  W dniu 20.02.2016 r. kasa i biuro zarządu będzie nieczynne z powodu choroby.

 • 14.09.2015 - Relacja z Dnia Działkowca 2015 + zdjęcia

  5 września 2015 r. w ROD  "Zalesie" w Rzeszowie odbyły się obchody dorocznego święta "Dnia Działkowca", na które  przybyli działkowcy z rodzinami i przyjaciółmi oraz zaproszeni goście. Imprezę  poprzedziły prowadzone przez animatorkę konkursy i zabawy dla dzieci. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki w postaci pluszaków i słodycze.

 • 14.09.2015 - Oddajemy mokre odpady

  Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie uruchomiło dwa punkty selektywnego odbierania spakowanych w worki odpadów komunalnych: przy ulicy Ciepłowniczej 11 i ulicy Sikorskiego 428.
   

  W poniedziałki i czwartki w godzinach: 10.00 - 18.00; w soboty 10.00 - 15.00.
   

  Warunkiem odbioru takich śmieci jest okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajacego miejsce zameldowania w Rzeszowie.

 • 25.08.2015 - Wyróżnione działki

  Wyróżnione działki w 2015 r.: 14, 38, 43, 115, 127, 132, 139, 166, 201, 246, 279, 283, 291, 317, 345, 386, 546, 558, 598, 608, 612, 613, 669, 705, 749, 758 a, 766

   

  GRATULACJE!!!

 • 10.08.2015 - Ogłoszenie

  W dniu 15.08.2015 r. biuro i kasa zarządu nieczynne.

 • 05.08.2015 - Dzień Działkowca

  Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zalesie" w Rzeszowie zaprasza działkowców z rodzinami i przyjaciółmi na spotkanie integracyjne z okazji "Dnia Działkowca", które odbędzie się 5 września 2015 r. o godzinie 14:00

   

  Program uroczystości:

  14.00  Zabawy , konkursy dla dzieci

  15.00   Inauguracja obchodów Dnia Działkowca - wystąpienie Prezesa Zarządu i zaproszonych gości.

  15.30    Nadanie odznaczeń związkowych

  16.00    Uhonorowanie użytkowników wzorowych działek.

  16.30 – 24.00 Wspólne biesiadowanie, zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu         muzycznego.

  Gwarantujemy miłą atmosferę i dobrą zabawę.

 • 19.06.2015 - Samochód dyspozycyjny

  Samochód dyspozycyjny - tel. 535 200 243, w razie nagłej potrzeby (odwiezienie do szpitala, na pogotowie).

 • 17.06.2015 - Informacja

  Ostrzenie i naprawa narzędzi ogrodniczych w każdą sobotę w godz. od 10:00 – 12:00 w warsztacie ROD.

 • 16.06.2015 - Szkolenia dla kandydatów na działkowców

  Informujemy, że obowiązkowe i bezpłatne szkolenie dla kandydatów na działkowców odbędą się w Rzeszowie o godz. 16.00 - w biurze OZP PZD ul. Chmaja 4 (budynek Elmetu - I piętro)

  - 22 czerwca

  - 13 lipca

  - 17 sierpnia

  - 14 września

  - 12 października

  - 16 listopada

  - 14 grudnia

 • 21.03.2015 - Ogłoszenie

  Zarząd ROD "Zalesie" zatrudni gospodarza ogrodu.

  Bliższe informacje w biurze Zarządu.

 • 21.03.2015 - Opłaty na rok 2015

  Opłaty z tytułu użytkowania działki w 2015 roku:

  1. Składka członkowska - 6 zł
  2. Opłata ogrodowa 0,55 zł od metra kwadratowego powierzchni użytkowej
  3. Opłata energetyczna dla posiadaczy prądu - 20 zł

   

  Opłaty za użytkowanie działki mogą być dokonywane w kasie ROD lub na konto Ogrodu. Wpłat należy dokonywać do 31 maja 2015r. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu należności na konto bankowe.

   

  ROD ZALESIE
  BANK SPÓŁDZIELCZY
  31 9162 0000 2001 0002 7531 0001

   

  Opłata za energię elektryczną wg wskazań licznika wynosi 0,59 zł/kWh.

   

  Termin I wpłaty za energię el. 31.05.2015 r. II termin 31.10.2015 r.

   

  Od dnia 01 czerwca 2015r. są naliczane odsetki za zwłokę.

 • 21.03.2015 - Ogłoszenia

  Od dnia 25.03.2015 r. kasa i biuro zarządu będzie czynne w środy i soboty od godz. 11.00 do 16.00

   

  W dniu 4.04.2015 r. (Wielka Sobota) biuro zarządu ROD "Zalesie" będzie nieczynne.

   

  Uwaga: na dzień 10.04.2015 r. zaplanowano uruchomienie sieci wodociągowej. Prosimy o sprawdzenie kranów w celu uniknięcia zalania działek!  Od dnia 21.03.2015 r. do 2.05.2015 r. brama wjazdowa będzie otwarta w każdą środę i sobotę w godzinach od 11:00 do 16:00.

 • 31.01.2015 - Nowy Statut

  Z dniem 23.10.2014 r. w związku z uchwaleniem nowego Statutu PZD zostały rozwiązane Komisje Rozjemcze. Dziękujemy członkom Komisji Rozjemczej za współpracę.

   

  Zarząd ROD “Zalesie”


  Zapraszamy do zapoznania się z nowym Statutem zamieszczonym w zakładce Prawo w PZD.

 • 11.10.2014 - ROD "Zalesie" pozostaje w PZD

  W dniu 27.09.2014 r. odbyło się zebranie wszystkich działkowców ROD „Zalesie” w celu wyboru stowarzyszenia ogrodowego.
   

  W zebraniu w drugim terminie uczestniczyło 290 działkowców z 1301 działkowców.
   

  W związku z brakiem wymaganej ilości osób 3/10 działkowców zebranie nie było prawomocne do podejmowania uchwał -  Ogród ROD „Zalesie” pozostaje nadal w PZD.

 • 20.08.2014 - Dzień Działkowca 2014

  Zarząd ROD "Zalesie" serdecznie zaprasza wszystkich działkowiczów wraz z rodzinami na Dzień Działkowca, który odbędzie się 23 sierpnia 2014r. przy budynku Zarządu. Spotykamy się o godzinie 15!

 • 05.07.2014 - Szkolenia dla kandydatów na działkowców

  Informujemy, że obowiązkowe i bezpłatne szkolenie dla kandydatów na działkowców odbędzie się:

  - 14.07.2014r. g. 16.00 - w biurze OZP PZD w Rzeszowie, ul. Chmaja 4 (I piętro)

  - 18.08.2014r. g. 16.00 - w biurze OZP PZD

 • 04.07.2014 - Ogłoszenie

  Zarząd ROD "Zalesie" przypomina o dokonywaniu wpłat z tytułu użytkowania działki. Informujemy, że termin płatności upłynął z dniem 31.05.2014 r. Po tym terminie są naliczane odsetki.

 • 08.05.2014 - Ogłoszenie

  Zarząd ROD „Zalesie” zawraca się z prośbą o terminowe dokonowanie wpłat z tytułu użytkowania działki. Przypominamy, że termin płatności upływa z dniem 31.05.2014 r. Po tym terminie będą naliczane odsetki.

   

  Za Zarząd

 • 27.03.2014 - Opłaty na 2014 r.

  Opłaty za użytkowanie działki mogą być dokonywane w kasie ROD lub na konto Ogrodu. Wpłat należy dokonywać do 31 maja 2014r. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu należności na konto bankowe.

  Opłata za energię elektryczną wg wskazań licznika wynosi 0,60 zł/kWh.

  Termin I wpłaty za energię el. 31.05.2014 r. II termin 31.10.2014 r. - zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

  Od dnia 01 czerwca 2014r. są naliczane odsetki za zwłokę w wysokości 13% w skali rocznej.

 • 24.03.2014 - Informacja

  Brama wjazdowa będzie otwarta od dnia 26.03.2014 r. do 30.04.2014 r. w dniach dyżurów tj. w środy i soboty w godz. od 11:00 – 16:00 (za wyjątkiem 19.04.2014 r. – Wielka Sobota biuro zarządu nieczynne).

 • 24.03.2014 - Ogłoszenie

  W dniu 2.04.2014 r. wznawiamy dostawę wody. Prosimy o sprawdzenie kranów, celem uniknięcia zalania działek. Telefon do Gospodarza - 885 843 476.

 • 28.02.2014 - Informacja

  W związku z wejściem w życie nowej ustawy o ROD został znowelizowany Statut PZD oraz Regulamin ROD. Pełny tekst Ustawy, Statutu oraz Regulaminu dostępne w zakładce PRAWO W PZD.

 • 28.02.2014 - Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD “Zalesie”

  W dniu 15.03.2014 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD “Zalesie”. Więcej informacji w pliku.

 • 19.12.2013 - Ogłoszenia

  W związku z pozostawieniem na okres zimowy włączonego prądu, prosimy o wykręcenie bezpieczników na czas nieobecności na działce , celem uniknięcia poboru energii elektrycznej przez osoby postronne.

   

  W dniach 21.12.2013 r. oraz 27.12.2013 r. biuro i kasa ROD będzie nieczynna.

 • 23.10.2013 - Informacja

  DO  DNIA  16.11.2013 r. BRAMA   WJAZDOWA   BĘDZIE   OTWARTA   W  KAŻDĄ  SOBOTĘ  W GODZ. OD 11.00 DO 16.00.

 • 11.10.2013 - Informacja

  OD  DNIA  12.10.2013 r. KASA   I  BIURO  ZARZĄDU BĘDZIE  CZYNNE  W  SOBOTY OD  GODZ.  11.00  -  16.00.

 • 11.10.2013 - Informacja

  OD  DNIA 12.10.2013 r. OD GODZ. 16.00  BRAMA  WJAZDOWA BĘDZIE  ZAMKNIĘTA  NA  KŁÓDKĘ.

   

  PRZYPOMINAMY O  OBOWIĄZKU  DOKONANIA ODCZYTÓW  LICZNIKÓW  ELEKTRYCZNYCH I  DOKONANIA  OPŁAT  ZA  ZUŻYTĄ  ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  DO DNIA  31.10.2013 r.  ZGODNIE Z  UCHWAŁĄ  WALNEGO  ZEBRANIA  ROD.

   

  Z  CHWILĄ WYSTĄPIENIA   PIERWSZYCH PRZYMROZKÓW ZOSTANIE  WYŁĄCZONA  WODA. PROSIMY O ZABEZPIECZENIE KRANÓW NA ZIMĘ , PONIEWAŻ WSZELKIE NAPRAWY NA WIOSNĘ BĘDĄ DOKONYWANE NA KOSZT UŻYTKOWNIKA.

 • 17.09.2013 - Manifestacja Działkowców

  Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie zaprasza wszystkich działkowców oraz sympatyków ogrodnictwa działkowego na MANIFESTACJĘ pod hasłem „STOP manipulacjom przy Obywatelskim Projekcie Ustawy o ROD”, podczas której wyrazimy swoje niezadowolenie z toku prac nad uchwaleniem nowej ustawy o ogrodach działkowych.

   

  Manifestacja odbędzie się 20 września 2013 r. o godzinie 11:00 pod Podkarpacki Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka  15) Informacje na temat manifestacji udzielane są pod nr tel. 17/ 85 43 552

 • 17.09.2013 - Szkolenie

  Informujemy, że szkolenie dla kandydatów na działkowców odbędzie się 30.09.2013r. g. 15.30 - w biurze OZP PZD w Rzeszowie, ul. Chmaja 4.

  Jest to szkolenie bezpłatne i obowiązkowe.

 • 13.09.2013 - Działkowcy brońmy swoich ogrodów

  Zgodnie z decyzją Prezydium KR PZD 20 września 2013 r. o godzinie 11.00 pod urzędami wojewódzkimi odbędą się manifestacje działkowców. Jest to odpowiedź na przebieg obrad i wyniki prac Podkomisji nadzwyczajnej, w której zostały pogwałcone wszystkie zasady demokracji wyrażone w jawnej manipulacji oraz eliminacji wniosków przedstawicieli Komitetu...

 • 10.09.2013 - Żądamy przygotowania ustawy, która już na samym początku nie będzie obarczona błędami

  Przedstawiamy treść listu wystosowanego do Pani Krystyny Sibińskiej, Przewodniczącej Nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej w imieniu Zarządu ROD "Zalesie".

 • 03.09.2013 - ROD "Zalesie" odznaczony

  "Razem obronimy to, co stworzyliśmy" – to hasło przewodnie  Krajowych Dni Działkowca, które odbyły się 31 sierpnia w ROD „Bemowo” w Warszawie.  Wzięło w nich udział ponad 500 działkowców z całego kraju.

   

  Podczas uroczystości Prezes PZD Eugeniusz Kondracki zasłużonym rodzinnym ogrodom działkowym wręczył na ręce Prezesów nadane przez Prezydium Krajowej Rady PZD odznaczenia za zaangażowanie i aktywną walkę w obronie praw działkowców, dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców.

 • 31.05.2013 - Samochód dyspozycyjny

  Przed biurem Zarządu prawie stale stoi „Samochód Dyspozycyjny”. Do dyspozycji w nagłych przypadkach 

  (Np. w celu odwiezienia do szpitala). Telefon: 790 265 522.

 • 27.05.2013 - Manifestacja Działkowców

  WALCZYMY O SWOJE PRAWA

  OGRODY TO LUDZIE NIE GRUNTY

   

  MANIFESTACJA  odbędzie się przed

  URZĘDEM WOJEWÓDZKIM w Rzeszowie

  dnia 05.06.2013 r. o godzinie 11.00

  ZBIERAMY SIĘ NA RYNKU RZESZOWSKIM

  o godz. 10.15, następnie przemarsz pod Urząd Wojewódzki.

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W MANIFESTACJI

 • 27.05.2013 - Dyplom dla ROD Zalesie

  Ogród otrzymał dyplom za udział w akcji zbierania podpisów poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Zebraliśmy największą ilość podpisów w okręgu podkarpackim.

   

  Gratulujemy i dziękujemy!

 • 15.04.2013 - Relacja z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

  W dniu 13.04.2013 r. na terenie ogrodu obok Biura Zarządu ROD “ZALESIE” Rzeszów ul. Armii Krajowej 4 A odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków ROD “Zalesie” w Rzeszowie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 11:00. Uczestniczyło w nim 215 członków ROD. Walne Zebranie otworzyła Prezes Zarządu p. Jadwiga Przepaśniak, podając przyczyny zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i temat obrad.

   

  Na Przewodniczącego zebrania zaproponowała p. Marcina Palucha. Kandydaturę przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący zebrania zaprosił do Prezydium przedstawiciela OZP PZD w Rzeszowie specjalistę ds. inwestycji p. Tadeusza Łotockiego, SSI p. Józefa Grochmala i członków Zarządu ROD. Na sekretarza zebrania wybrano p. Krystynę Wąsik.

 • 28.03.2013 - Nadzwyczajne Walne Zebranie

  Zarząd ROD "Zalesie" w Rzeszowie zawiadamia, że w dniu 13.04.2011 w budynku Zarządu ROD "Zalesie" odbędzie się NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE.

   

  Początek obrad w I terminie o godz. 10.30. W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD II termin o godz. 11.00.

 • 23.03.2013 - Konkurs ofert

  Rzeszów,  23.03.2013 r.

   

  Zarząd ROD „Zalesie” w Rzeszowie ogłasza:

   KONKURS   OFERT

   na zakup i zainstalowanie na terenie ROD „Zalesie” transformatora zasilającego ogród w energię elektryczną,
   

  Wymagania techniczne transformatora:

  a) Moc 250 kVA

  b) Napięcie 15 kV/04kV
   

  Dopuszcza się zainstalowanie urządzeń po regeneracji, zgodnych z zaleceniami technicznymi zakładu energetycznego.

  1) Oferty pisemne należy składać drogą pocztową w terminie do 10.04.2013 r. na adres ROD „Zalesie” 35-307 Rzeszów ul. Armii Krajowej 4 A.

  2) Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Zarząd Ogrodu do 13.04.2013 r.

  3) Po rozstrzygnięciu konkursu ofert Zarząd zawrze z wygrywającym oferentem umowę na wykonanie w/w zlecenia.

  4) Dodatkowych informacji w zakresie oczekiwań Zarządu Ogrodu związanych z wykonaniem przedmiotowej inwestycji udzieli: Prezes ROD „Zalesie” tel. 501 960 990.

   

  Zarząd ROD „Zalesie”

 • 15.03.2013 - Informacja

  Zarząd ROD „Zalesie” informuje, że w dniu 13.03.2013 r. dokonano dewastacji i kradzieży części głównego transformatora zasilającego ogród w prąd. 

   

  Wstępnie wyceniono szkodę na ok. 30.000 zł. Sprawa ta została zgłoszona do policji, a dalsze dochodzenie przejmie prokuratura. 

   

  Popełnione przestępstwo na szkodę naszego ogrodu skutkuje przerwą w dostawie prądu i wody do odwołania.

   

  Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o niezwłoczne dokonywanie należnych wpłat z tytułu użytkowania działki celem uzyskania niezbędnych środków na zakup i zainstalowanie nowego transformatora.

   

  W przypadku posiadania przez Państwa jakichkolwiek informacji w sprawie tego zdarzenia prosimy o kontakt z Komendą Policji Nowe Miasto, telefon kontaktowy : 17 858 38 32.

   

  Liczymy na Państwa wyrozumiałość i pomoc.

 • 10.03.2013 - Opłaty

  Opłaty za użytkowanie działki mogą być dokonywane w kasie ROD lub na konto Ogrodu. Wpłat należy dokonywać do 31 maja 2013r. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu należności na konto bankowe.

  Opłata za energię elektryczną wg wskazań licznika wynosi 0,60 zł/kWh.

  Termin I wpłaty za energię el. 31.05.2013 r. II termin 31.10.2013 r. - zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

  Od dnia 01 czerwca 2013r. są naliczane odsetki za zwłokę w wysokości 13% w skali rocznej.

 • 10.03.2013 - Plan pracy Zarządu ROD "Zalesie" na 2013 rok

  Przedstawiamy plan pracy Zarządu ROD "Zalesie" na 2013 rok.
   

  Podana ilość  godzin jest szacunkowa -  zbliżona do realnych godzin potrzebnych na wykonanie w/w prac fizycznych.

  Planowana ilość godzin do odpracowania przez działkowiczów to 2300 godz. w 2013 r.

 • 10.03.2013 - Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu ROD „Zalesie” za 2012 r.

  Przedstawiamy sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu ROD „Zalesie” w Rzeszowie za 2012 r.

 • 10.03.2013 - Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

  W dniu 09.03.2013 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze  ROD "Zalesie" w Rzeszowie za 2012 r. Zebranie otworzyła i przywitała wszystkich Prezes ROD Jadwiga Przepaśniak. W zebraniu udział wzięła Prezes Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD Pani Agnieszka Sycz. Na Przewodniczącego zebrania wybrano P. Marcina Palucha.

 • 12.02.2013 - Walne zebranie sprawozdawczo - wybordze

  Zarząd ROD „Zalesie” w Rzeszowie zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Które odbędzie się w dniu 09.03.2013r. w Sali Konferencyjnej WSK Rzeszów  ul. Hetmańska 120

   

  Początek obrad w I terminie godz. 9:30  -  w II terminie godz. 10:00

   

  Zgodnie z § 79 ust. 2 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

 • 26.01.2013 - Sprawozdanie

  Przedstawiamy sprawozdanie z przebiegu akcji informacyjnej dotyczącej Obywatelskiego Projektu Ustawy o ROD przeprowadzonej w ROD „Zalesie” w Rzeszowie.

 • 26.01.2013 - Odwołanie Komisji Rozjemczej

  Komisja Rozjemcza Okręgu Podkarpackiego działając w oparciu o wskazówki zawarte w Uchwale Nr 4/2012 Krajowej Komisji Rozjemczej z dnia 26.09.2012 r. po ponownej wnikliwej analizie działając na podstawie § 50 ust. 1 i 2 w związku z § 83 ust. 1 Statutu PZD Uchwałą 2/2012 OKR z dnia 5.11.2012 r. postanowiła odwołać w całości ogrodową Komisję Rozjemczą w ROD „Zalesie” w Rzeszowie.

 • 13.01.2013 - Zmiana składu Zarządu

  W związku z rezygnacją z pracy członka Zarządu Pana Jana Machowskiego uległ zmianie skład Zarządu ROD „Zalesie” w Rzeszowie.

 • 13.12.2012 - Podkarpaccy działkowcy walczą o swoje ogródki

  Już siedem tysięcy osób z Podkarpacia poparło projekt nowej ustawy o ogrodach działkowych.

   

  Na Podkarpaciu działa ok. 35 tysięcy ogródków działkowych. Większość ich właścicieli jest zrzeszona w Polskim Związku Działkowców. Od lipca mają poważny problem, bo Trybunał Konstytucyjny zakwestionował 24 zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Decyzją sędziów, wszystkie stracą ważność na początku 2014 roku.

 • 08.12.2012 - Ogłoszenie

  W dniach 22.12.2012 r. i 29.12.2012 r. kasa i biuro ROD nieczynne

 • 29.11.2012 - Przerwa w dostawie prądu

  Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania ROD "Zalesie" nastąpi wyłączenie prądu od 1.12.2012 r. - 15.03.2012 r.

 • 23.11.2012 - Zbieramy podpisy

  Apelujemy do Państwa o poparcie obywatelskiego projektu nowej ustawy o ROD i składanie pod nim podpisów. Podpisy można złożyć w biurze zarządu ROD "Zalesie" w każdą sobotę w godzinach od 11.00 do 16.00. Należy mieć przy sobie PESEL.

 • 30.10.2012 - Ogłoszenie

  Od dnia 3.11.2012 r. biuro i kasa Zarządu będzie czynna tylko w soboty od 11:00 – 16:00.

 • 23.10.2012 - Informacja

  Informujemy, że z chwilą wystąpienia przymrozków zostanie wyłączona woda. Prosimy o zakręcenie wody i zabezpieczenie kranów na zimę przed kradzieżą.

 • 17.10.2012 - Okręgowe Dni Działkowca

  W dniu 13.10.2012 r. odbyły się Okręgowe Dni Działkowca. Były to szczególnie uroczyste  obchody z uwagi na nadanie sztandaru dla Podkarpackiego Okręgu Polskiego Związku Działkowców. Zostały ogłoszone wyniki konkursu "Wzorowy Ogród Roku 2012" oraz "Wzorowa Działka Roku 2012".

   

  Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasz ogród ROD „Zalesie” zajął w tym konkursie III miejsce, które zostało uhonorowane okolicznościowym pucharem i dyplomem. II miejsce zajął ROD "Małopolanin". I miejsca nie przyznano żadnemu ogrodowi.

   

  Nasi działkowicze Państwo Ewa i Stanisław Domańscy /działka 115/ zostali wyróżnieni za oryginalną aranżację działki i na tą okoliczność został im wręczony puchar oraz dyplom.  

   

  Gratulacje !!!

   

  Podczas nadania odznaczeń związkowych wyróżniono Brązową Odznaką „Zasłużony Działkowiec” przedstawicieli naszego Ogrodu: Prezes Jadwigę Przepaśniak, Wiceprezesa Marka Bojdę.

   

  Otrzymane wszystkie wyróżnienia są wyrazem zaangażowania Państwa – Działkowiczów ROD „Zalesie” w życie naszego Ogrodu. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim Państwu, że przyczyniliście się do osiągnięcia bardzo wysokiego prestiżu Ogrodu w skali województwa podkarpackiego.

   

  Zarząd ROD „Zalesie”

 • 14.10.2012 - Sprawozdanie z wykonanych prac

  Przedstawiamy sprawozdanie z prac wykonanych w naszym ogrodzie przewidzianych w ramach godzin do odpracowania przez działkowców na rzecz ogrodu w 2012 r. Z zadowoleniem można stwierdzić, że plan pracy na 2012 r. został wykonany w całości.

 • 11.10.2012 - Budowa drogi przez ogród działkowy "Zalesie"

  Informujemy, że decyzją z dnia 14.09.2012 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie uchyliło w całości decyzję wydaną z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25.04.2012 r. dotyczącą budowy drogi przez nasz ogród działkowy i przekazało do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

 • 11.10.2012 - Wspomnienie Dnia Działkowca

  W dniu 08.09.2012 r. odbyło się doroczne święto Dzień Działkowca, połączony z obchodami 35-cio lecia powstania ogrodu ROD „Zalesie”.

   

  Uczestniczyli w nim licznie zgromadzeni działkowicze wraz z rodzinami, zaproszeni goście: przedstawiciele Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD , parlamentarzyści , Prezesi sąsiadujących ogrodów działkowych.

   

  Na ręce Prezesa ogrodu został wręczony puchar oraz dyplom z okazji jubileuszu ufundowany przez Prezesa Krajowej Rady PZD Pana Eugeniusza Kondrackiego. Jest to pierwszy puchar w historii ogrodu ROD „Zalesie”.

 • 10.10.2012 - Informacja

  Informujemy, że Krajowa Komisja Rozjemcza przywróciła do pracy Ogrodową Komisję Rozjemcza ROD.

 • 03.10.2012 - Jesienna Giełda Ogrodnicza

  W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 6 i 7 października odbędzie się "Jesienna giełda ogrodnicza”. Giełda cieszy się dużym zainteresowaniem producentów i konsumentów, gdyż towarzyszą jej okolicznościowe wystawy, kiermasze i seminaria poświęcone tematyce sadowniczej. W tym roku połączona będzie z „II Krajowym Świętem Gruszy”.

 • 27.09.2012 - Ogłoszenie

  Informujemy, że przy terenie zarządu ROD praktycznie stale stoi samochód dyspozycyjny w razie wypadku. W razie potrzeby proszę dzwonić na numer telefonu umieszczony za szybą samochodu.

 • 29.08.2012 - Ogłoszenie

  Od dnia 1.09.2012 r. funkcję elektryka ogrodu ROD "Zalesie" będzie pełnił Pan Marek Wolak Telefon: 792 936 116.

 • 27.08.2012 - Wzorowe działki ROD "Zalesie"

  Wzorowe działki
  14, 15, 24, 38, 74, 91, 94, 95, 99, 136, 166, 167, 168, 178, 221, 279, 283, 291, 301, 308, 317, 318, 319, 332, 344, 350, 352, 383, 386, 387, 394, 395, 406, 459, 464, 488, 490, 493, 526, 541, 554, 594, 598,  607, 608, 612, 613, 670 A, 698, 699, 704, 705, 716, 759.

 • 27.08.2012 - Wyróżnione działki ROD "Zalesie"

  Wyróżnione działki
  115, 758 A

 • 27.08.2012 - 35-cio lecie ROD "Zalesie"

  W 2012 roku obchodzimy doniosły jubileusz - 35-cio lecie powstania ROD "Zalesie".

 • 16.08.2012 - Grożba zalania działek - list do komendanta Straży Miejskiej

  Zarząd ROD "Zalesie" w Rzeszowie w swoim imieniu i Zarządu ROD "Pomoc" składa na ręce Pana Komendanta Straży Miejskiej w Rzeszowie mgr inż. Józefa Wisz podziękowania za przeprowadzoną szybką i sprawną akcję na zgłoszoną przez nas interwencję w dniu 14.08.2012 r. w godzinach wieczornych.

 • 10.08.2012 - Dzień Działkowca 2012

  Zarząd ROD "Zalesie" zaprasza działkowiczów wraz z rodzinami na Dzień Działkowca, który odbędzie się 8.09.2012 r. o godz. 13.00. W programie zabawy i konkursy dla dzieci, zespół muzyczny, grill i piwo.

 • 09.08.2012 - Przypomnienie

  Przypominamy, że 31.05.2012r. minął termin wpłat należności z tytułu użytkowania działki oraz opłat za zużytą energię elektryczną. Uprasza się o bezwłoczne uregulowanie w/w zaległości. Brak wpłat będzie skutkował zastosowaniem sankcji zgodnie z Regulaminem i Statutem PZD.

 • 09.08.2012 - Ogłoszenie

  W dniach 15.08.2012 r. – 18.08.2012 r. biuro i kasa zarządu ROD "Zalesie" będą nieczynne.

 • 05.08.2012 - Nasze działki

  Przedstawiamy Państwu zdjęcia naszych działek. Zapraszamy do oglądania.

 • 28.06.2012 - Działkowcy poczekają na wyrok TK

  Trybunał Konstytucyjny nie wydał w czwartek wyroku w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Po trwającej ponad sześć godzin rozprawie sędziowie uznali sprawę za dostatecznie wyjaśnioną, ale postanowili odroczyć wydanie wyroku do 11 lipca.

 • 23.06.2012 - Działkowcy ROD Zalesie protestują

  23.06.2012 - 29.06.2012 tygodniem protestu.

   

 • 18.06.2012 - Apel

  Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych zwraca się z apelem do wszystkich działkowców o przestrzeganie elementarnych zasad ochrony środowiska. Wykonywanie potrzebnych oprysków drzew, krzewów i innych upraw na terenie ogrodu powinno odbywać się w czasie najmniejszej aktywności oblotu pszczół t.j. w godzinach rannych do godziny 9:00 oraz wieczorem po godzinie 18:00. Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w § 121 Regulaminu ROD dla naszego wspólnego dobra. Jeśli zginą pszczoły plon będzie mniejszy.

 • 12.06.2012 - Przypomnienie

  Przypominamy o obowiązku umieszczenia za szybą samochodu identyfikatora zezwalającego na wjazd na teren ogrodu.

  Brak w/w identyfikatora będzie skutkował odholowaniem samochodu z terenu Ogrodu na koszt właściciela.

 • 15.04.2012 - Wykaz prac na rzecz ogrodu na rok 2012

  1. Naprawa dachu na budynku zarządu – 20 godz.
  2. Praca przy szambie – 40 godz.
  3. Ogrodzenie śmietnika – 60 godz.
  4. Odprowadzenie wody opadowej z obwodnicy do rowu melioracyjnego – 40 godz.

  Prace wykonane przez członka PZD lub członka jego rodziny, zaliczone zostaną w pełnym lub częściowym wymiarze jako prace na rzecz ogrodu i zwalniają z obowiązku wniesienia opłaty.

  Chętnych prosimy o zapisywanie się u gospodarza ogrodu.

  Terminy w/w prac będą ogłaszane na bieżąco na tablicy ogłoszeń.

 • 14.04.2012 - Przypomnienie

  §132 UST.3 PKT.3 REGULAMINU ROD

  Członek PZD ma obowiązek utrzymywać w czystości drogi, aleje oraz rowy melioracyjne
  a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach
  b) na całej ich szerokości gdy do nich przylegają działki z jednej strony

  §133 REGULAMINU ROD

  Członkowi PZD zabrania się:
  Pkt. 4  - Wznoszenia szop, komórek, toalet wolnostojących
  Pkt. 10 - Wprowadzania i trzymania na terenie ogrodu psów bez smyczy

 • 04.04.2012 - Ogłoszenie

  Od dnia 04.04.2012 r. biuro i kasa ROD "Zalesie"
  czynne w każdą środę i sobotę od godz. 11:00 - 16:00.

 • 02.04.2012 - Posiedzenie Zarządu

  Dnia 10 kwietnia 2012 r. o godzinie 16:00 odbędzie się posiedzenie Zarządu ROD "Zalesie".

 • 02.04.2012 - Opłaty za użytkowanie działki

  Opłaty za użytkowanie działki mogą być dokonywane w kasie ROD lub na konto Ogrodu.

   

  ROD ZALESIE
  BANK SPÓŁDZIELCZY
  31 9162 0000 2001 0002 7531 0001

   

  Wpłat należy dokonywać do 31 maja 2012r. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu należności na konto bankowe.
  Opłata za energię elektryczną wg wskazań licznika wynosi 0,60 zł/kWh.

  Termin I wpłaty za energię el. 31.05.2012 r. II termin 15.11.2012 r. - zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

  Od dnia 01 czerwca 2012r. są naliczane odsetki za zwłokę w wysokości 13% w skali rocznej.

   

  OPŁATY NA 2012 ROK

   

  - składka członkowska: 19 gr/m2 powierzchni użytkowej
  - opłaty na rzecz ROD: 25 gr/m2 powierzchni użytkowej
  - ekwiwalent za prace na rzecz ogrodu (3 godz. x 11 zł): 33 zł
  - opłata energetyczna: 12 zł (tylko działkowicze posiadajćy prąd)
  - energia elektryczna wg wskazań licznika (kWh x średnia cena wynikająca z bieżącej faktury za energię)

 • 02.04.2012 - W obronie ustawy o ROD

  W artykule przedstawiamy stanowisko członków PZD ROD „Zalesie” do Pani Marszałek Sejmu Ewy Kopacz w sprawie obrony ustawy o ROD.

 • 01.04.2012 - Relacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczego

  W dniu 31.03.2012 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD "Zalesie" w Rzeszowie za 2011 r. W artykule przedstawiamy zapis relacji z zebrania.

 • 30.03.2012 - Ogłoszenie

  W dniu 7.04.2012 r. (Wielka Sobota) biuro zarządu ROD "Zalesie" będzie nieczynne.

 • 26.03.2011 - Pokaz cięcia drzew

  W dniu 23.03.2012 r. w naszym ogrodzie odbył się pokaz wiosennego cięcia drzew. Insruktażu udzielali: Inspektor ds ogrodniczych przy Okręgowym Zarządzie Podkarpackim PZD Pani mgr inż. Jadwiga Brzozowska oraz Okręgowy Społeczny Instruktor Ogrodowy Pan Józef Grochmal.
 • 10.03.2012 - Walne zebranie ROD "Zalesie"

  Walne zebranie sprawozdawcze ROD "Zalesie" w Rzeszowie odbędzie się w dniu 31.03.2012r. o godz. 11:00 I termin, o godz. 11:30 II termin w świetlicy WSK w Rzeszowie ul. Hetmańska 120. Dokumenty będą wyłożone w dniach 22-23.03.2012r. w biurze ROD "Zalesie" w godz. od 14:00 – 16:00.

 • 09.03.2012 - Szkolenia dla kandydatów na działkowców

  Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie zgodnie z Uchwałą 1/XVII/2010 Krajowej Rady PZD zaprasza kandydatów na działkowców na obowiązkowe, bezpłatne szkolenia z zakresu przepisów związkowych, zagospodarowania i modernizacji działki.

 • 09.03.2012 - Pokaz cięcia drzew i krzewów

  Zapraszamy na wiosenny pokaz cięcia drzew i krzewów w dniu 23.03.2012r. (piątek). Zbiórka przy głównej bramie ROD "Zalesie" o godz 12:00

 • 25.02.2012 - I posiedzenie Kolegium Prezesów ROD

  W dniu 23.02.2012 r. odbyło się I posiedzenie Kolegium Prezesów ROD miasta Rzeszowa. W skład Prezydium Kolegium Prezesów weszli:

   

  Przewodniczący – Stefan Żyła (ROD Wieniawski)
  Z-ca Przewodniczącego –Jan Kut (ROD Budowlani)
  Sekretarz – Jadwiga Przepaśniak (ROD Zalesie)

 • 25.02.2012 - Zawiadomienie

  W dniu 21.02.2012 r. uchwałą 2/2012 Podkarpacka Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Rzeszowie działając na podstawie § 50 ust. 1 Statutu PZD odwołała Komisję Rewizyjną ROD "Zalesie" w Rzeszowie.

   

  Uchwałą 3/2012 z dnia 21.02.2012 r. Podkarpacka Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Rzeszowie działając na podstawie § 49 pkt,2 Statutu PZD powołała Komisaryczną Komisję Rewizyjną ROD "Zalesie".

 • 18.02.2012 - Posiedzenie Zarządu

  W dniu 25.02.2012 r. o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Zarządu ROD "Zalesie".

 • 20.01.2012 - Informacja

  Uchwałą Prezydium Okręgowego Zarządu Podkarpackiego nr 4/2012 z dnia 09.01.2012 r. Społeczny Instruktor Ogrodowy ROD "Zalesie" Pan Józef Grochmal został powołany na Okręgowego Społecznego Instruktora Ogrodowego OZP PZD w Rzeszowie.

 • 02.11.2011 - Posiedzenie Zarządu

  Zarząd ROD "Zalesie" informuje, że posiedzenie Zarządu ROD odbędzie się 09.11.2011r. o godz. 14:00.

 • 19.10.2011 - Wywóz eternitu

  Do dnia 12.11.2011 r. w biurze zarządu są przyjmowane wnioski na wywóz i utylizację eternitu!

 • 18.10.2011 - Dzień Działkowca 2011

  W sobotę 24.09.2011 r. działkowcy ROD „Zalesie” w Rzeszowie obchodzili swoje święto. Ponadto w bieżącym roku obchodzona jest rocznica 30-lecia PZD. Z tej okazji odbyła się impreza plenerowa.

   

  W pikniku uczestniczyli przedstawiciele Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PZD w Rzeszowie: Pan Józef Śnieżek i Pan Tadeusz Łotocki oraz Prezesi i członkowie Zarządów z ROD "Pomoc" i ROD "Przyszłość".

   

  Po przemówieniach i złożeniu życzeń wręczono dyplomy działkowcom, których działki zostały wyróżnione w konkursie "Najpiękniejsza Działka 2011r."

   

  Dla najmłodszych były zabawy i konkursy, w których każde dziecko było zwycięzcą. Spotkanie przy małej konsumpcji uświetnił muzyk Paweł Przybyła, który przygrywał działkowcom do tańca.

 • 18.10.2011 - Godziny urzędowania

  Od dnia 02.11.2011 roku biuro i kasa ROD "Zalesie" czynne w każdą sobotę od godz. 11:00 - 16:00.

 • 18.10.2011 - Informacja

  Zarząd ROD "Zalesie" informuje, że dokonał przeliczenia należności za energię elektryczną za lata 2006, 2007, 2008. Uchwałą Zarządu nadwyżki z tytułu nieprawidłowo naliczonych w/w opłat będą zaliczone na poczet wpłat za energię elektryczną w 2012 r. W przypadku dużej nadwyżki przejdą na lata następne.

 • 22.09.2011 - Nagrodzone działki

  Wykaz działek nagrodzonych dyplomem z okazji obchodu "Dnia działkowca 2011 r.": 1 , 8 , 14 , 15 , 38 , 47 , 76 , 91 , 115 , 120 , 166 , 266 , 272 , 283 , 291 , 319 , 459 , 490 , 516 , 524 , 593 , 594 , 595 , 598 , 608 , 612 , 613 , 646 , 670 , 680 , 688 , 698 , 699 , 701 a , 705 , 716.

 • 15.09.2011 - Rezygnacja Ludmiły Srokowskiej

  Srokowska Ludmiła zrezygnowała z funkcji członka Komisji Rewizyjnej ROD "Zalesie".

 • 10.09.2011 - Informacja

  Zarząd ROD "Zalesie" informuje: Od dnia 17.09.2011r. do dnia 29.10.2011r. w każdą sobotę w godzinach od 11:00-16:00 będzie otwarta brama wjazdowa.

 • 04.09.2011 - Dzień Działkowca

  Zarząd ROD "Zalesie" serdecznie zaprasza wszystkich działkowiczów wraz z rodzinami na Dzień Działkowca, który odbędzie się 24 września 2011r. przy budynku Zarządu. Spotykamy się o godzinie 11!

 • 27.08.2011 - Posiedzenie Zarządu

  W dniu 07.09.2011r. o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Zarządu ROD "Zalesie".

 • 19.08.2011 - Pokaz letniego cięcia wiśni

  Zarząd ROD "Zalesie" zaprasza na pokaz letniego cięcia wiśni, które odbędzie się na terenie ROD 24.08.2011 r. – środa godz. 16:00. Pokaz przeprowadzi Społeczny Instruktor Ogrodowy Pan Józef Grochmal. Chętnych prosimy o zebranie się na parkingu pod główną bramą naszego ogrodu.

 • 04.08.2011 - Bezpłatne szkolenie

  OZP PZD w Rzeszowie zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIE dla kandydatów na działkowców w ROD im. "Gen. Waltera" przy ulicy Strzyżowskiej 50, które odbędzie się 25.08.2011r. o godzinie 17:00.

 • 29.07.2011 - Społeczny Instruktor Ogrodowy

  Zarząd ROD Zalesie powołał Społecznego Instruktora Ogrodowego. Został nim Pan Józef Grochmal działka nr 92. Zapraszamy do korzystania z porad fachowca!

 • 20.07.2011 - Pilne!

  Zarząd ROD "Zalesie" zawiadamia, że w dniu 27.07.2011r. o godz. 15:00 w budynku biura odbędzie się posiedzenie Zarządu. Na posiedzeniu będzie obecna Pani Prezes OZP PZD Rzeszów Pani mgr inż. Agnieszka Sycz. Obecność członków Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej jest obowiązkowa.

 • 14.07.2011 - Ogłoszenie

  W biurze Zarządu są do odebrania klucze do bramy i zezwolenia na wjazd na teren ogrodu.

 • 14.07.2011 - Rezygnacja Eugenii Lis

  Lis Eugenia zrezygnowała z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.